Matematiske kompetencer - Artikel 3 - Fuld version

Link

Nr. 3 • 2017 • 45. årgang

I denne linksamling er der fokus på, at få eleverne til at tænke matematisk og sætte ord på matematikken. Åbne og undersøgende opgaver er begreber, der har været nævnt mange gange, men eleverne tænker og taler ikke automa- tisk matematik, fordi de får lov at lave et projekt. Det kræver gode spørgsmål fra læreren og bevidsthed om det ma- tematiske sprog for at spore dem i den rigtige retning.

Matematikteater http://kortlink.dk/q3ys

Står du overfor en projektperiode, skolefest eller har du bare mod på at gøre noget helt andet i matematiktimerne, så se her, hvordan be- greber som keglestub og vægt bliver en levende historie, når eleverne laver teater med handel, pirater og meget andet.

Matematik er også et sprogfag http://kortlink.dk/q3yt

Har du brug for at styrke forældrenes forståelse af matematik og akti- viteter i hjemmet eller blot lidt starthjælp til at snakke matematiksprog med eleverne. Skriv evt. ordene på hvert deres kort. Lad to elever spille hver deres person i en tilfældig scene (to mødes på en cafe, profes- soren og den lille dreng eller noget helt andet ….) hver elev trækker et eller flere ord, de skal få bygget ”naturligt” ind i samtalen, som selvfølgelig handler om matematik i verden. Når listen skal udvides, er Fælles mål et godt sted at starte.

Skattejagt − matematik http://kortlink.dk/q3yu

Åbne opgaver til matematik http://kortlink.dk/q3yv / http://kortlink.dk/q3yw Her findes to opgavehæfter med åbne opgaveformuleringer, som kan få eleverne til at arbejde eksperimenterende med matematikken, et til mellemtrinnet og et til udskolingen. Men ligeså vigtigt er lærerens spørgsmål undervejs i arbejdet. Hvad, hvorfor, hvordan, kan du vise det på andre måder, hvor kan vi se matematikken osv.. Her findes en matematikskattejagt til 2.-3. klasse, som lægger op til mange gode matematiske samtaler. Hvis eleverne ikke er vant til at tale om, hvordan de gør, kan der stilles krav til forklaring af fremgangsmå- der i løsningen eller en opsamling i klassen, hvor grupperne på skift forklarer, hvordan de har løst opgaverne, og der sættes fokus på, at fremgangsmåden kan være forskellig fra gruppe til gruppe.

Matematiske komp tencer · Artikel 3 · Fuld version

Meld dig ind i Danmarks Matematiklærerforening www.kortlink.dk/m5dh

• Hungry Higgs på spil i matematik • Systematiseret klassekammerathjælp øger udbyttet • Ræsonnements- og tankegangskompetencen 31 Nr. 3 • 2017 Tidsskriftet MATEMATIK er et tidsskrift til medlemmerne af Dan- marks Matematiklærerforening. Som medlem modtager man det med posten otte gange årligt, og man kan læse det digitalt. Danmarks Matematiklærerforening har til formål at virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri. Foreningen er en faglig land for ning, og medl mmerne er lærere, lærerstude- rende og andre med interesse for faget. Danmarks Matematik- lærerforening er vigtig for os atematiklærere, og har du lyst til selv at være medlem, kan ovenstående link benyttes.

Made with