Matematik nr 5-2017_WEB

Opgave 1: Opgave 1 har tidligere år været en opgavetype med rimelig lette løsnings- muligheder og formuleringer, og det var også delvist hensigten fra kommissionen, men ved evalueringsmødet (også kaldet for- censur) stod det klart, at visse opgaver ople- vedes sværere end forventet af eleverne. 1.1 var dog lige til højrebenet for rigtig mange elever, og problemer opstod primært først i opgave 1.2, men holdt så resten af opgaven ud i sværhedsgrad for eleverne. 1.2 er formuleret relativt simpelt med et støttende billede, men selve udregningen er opbygget af flere elementer, der gav knu- der. Billedet herunder er fra Wirsi Calc, der tilgås fra calcme.com, og i øjeblikket er det et godt gratis dynamisk CAS-værktøj til bl.a. denne type udregninger. Som det ses af ud- regningen kan programmet også regne med benævnelser, hvis man ønsker dette.

2cm 100cm

≈ 0.02 Approks

Det procentvise fald er 2 %

Lidt mere kompliceret at tegne sig frem til løsningen i fx GeoGebra.

1.5 var som vanligt lidt sværere, da der skulle begrundes, og det er åbenbart stadig svært for eleverne at komme med gangbare for- klaringer, der er understøttet af matematik. Opgave 2: Opgave 2 var en mere eller min- dre ren geometriopgave med kontekst som opgave 1. I de to første delopgaver skulle eleverne navigere mellem 3 skitser, og det var svært. Mange valgte en anden skitse end ”Figur 1”, der refereres til i begge opgaver. I 1.1 gav alene løsninger med 9 romber fuldt point. I opgave 2 kunne løsningen tegnes, men kun løsninger med momenter af bereg- ning eller tegning af 2 vinkler på 140° giver point ifølge den udvidede rettevejledning. Opgave 2.3 var lidt sværere, men eleverne løser den flot og får tegnet noget lignende som tegningen herunder, dog flest med flere romber end én.

1 Lucas vil anlægge en terasse

1.2 Hvor mange sække grus skal købes?

6.3 m · 4.2 · 0.15 m 0.5 m 3 Der skal købes 8 sække grus.

= 7.938 Beregn

Her kan nævnes fordele i normal undervis- ning, da eleverne holdes længere aktive i at lede efter eventuelle indtastningsfejl. Nå, men formentlig er opgaven svær, fordi ele- verne både skal erkende, at de skal udregne et rumfang og dividere med 0,5, som bliver abstrakt for mange, og derved har de svært ved at gennemskue rigtigheden af resultatet. 1.3 var for mig at se en klassisk opgave, men en del elever fik regnet ud fra skitsen, og andre fik ikke helt antallet af halve fliser til at passe. Igen mange deludregninger i selve opgaven, som gjorde det lidt sværere for eleverne. 1.4 var en opgave i procentvis stigning og en opgave, der ikke er set de sidste år, den var også svær for eleverne, der forvekslede det med regning med renter eller lignende. Udregningen var dog simpel, når man havde gennemskuet opgaven.

2.3 Fremstil en præcis tegning

b = 5

B = 72°

B = 108°

a = 5

c = 5

D = 108°

A = 72°

d = 5

Opgave 2.4 var svær for de fleste, men ca. 25 %, får point i opgaven, hvor man skal er- kende, hvad der menes med ”sidelængde”, inden man kan gå i gang med at finde en løsning til opgaven.

9

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs