Matematik nr 5-2017_WEB

FP9 – matematik maj 2017

Af Nick Hougaard Lærer, nh@foraeldreskolen.dk

Med hensyn til gennemgangen af årets skriftlige prøve med hjælpemidler vil jeg for- søge at holde fokus på gode løsninger og gode hjælpemidler, men selvfølgelig også kommentere på de enkelte opgavers svær- hedsgrad og de generelle udfordringer ele- verne stødte på igennem sættet. Årets prøve var sværere end forventet, og det blev der ligesom tidligere år kompenseret for efter årets evalueringsmøde, som gav en tilpas- ning i pointfordelingen.

Gode hjælpemidler netop nu har i øvrigt en tendens til at ændre sig relativt hurtigt i for- hold til nyere og bedre programmer og pris, så det er en rimelig relativ størrelse og sik- kert også en smagssag. Herunder ses en oversigt over fordelingen af point til de enkelte delopgaver. Her indgår ”kun” næsten 24 000 besvarel- ser, da statistikken er fra forcensuren.

8

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs