Matematik nr 5-2017_WEB

Link

Fra EMUen – Regnestrategier med multi- plikation og division, forløb til indskolingen. http://kortlink.dk/r2xs Forløbet har fokus på multiplikation og division samt den sproglige udvikling. Gennem et forløb på ca 2 uger arbejder eleverne med regnestrategier, samt hvordan man kan ind- tænke elevernes sproglige udvikling i den almindelige fagun- dervisning.

Fra EMUen – Hvor stor er chancen? forløb til mellemtrinnet http://kortlink.dk/r2xt

Endnu et forløb fra EMU, endnu engang med fokus på sprog- lig udvikling. Her er fokus på statistik og sandsynlighed. Ele- verne arbejder med chance i form af spil med terninger, bam- sefigurer, kort og mønter og ender med selv at udvikle deres eget spil. Fra EMUen – Arkitektur og ligedannethed i trigonometri, forløb til udskolingen. http://kortlink.dk/r2xu Dette forløb fra EMUen er endnu et i temaet omkring sproglig udvikling. Her er der fokus på, at eleverne udvikler deres be- grebsforståelse og sprog ved at lytte, tale, læse og skrive om ligedannethed og trigonometri. Eleverne arbejder både digi- talt og analogt i deres arbejde med ligedannethed.

SolveMe Mobiles http://kortlink.dk/r2y3

Med SolveMe Mobiles kan man arbejde med ligevægt i form af mobiler. Her er alt fra den helt nemme til den rigtig svære. Derudover kan du også selv være kreativ og skabende og selv bygge mobiler.

Meld dig ind i Danmarks Matematiklærerforening www.kortlink.dk/m5dh Tidsskriftet MATEMATIK er et tidsskrift til medlemmerne af Dan- marks Matematiklærerforening. Som medlem modtager man det med posten otte gange årligt, og man kan læse det digitalt. Danmarks Matematiklærerforening har til formål at virke til gavn for faget matematik og undervisningen heri. Foreningen er en faglig landsforening, og medlemmerne er lærere, lærerstude- rende og andre med interesse for faget. Danmarks Matematik- lærerforening er vigtig for os matematiklærere, og har du lyst til selv at være medlem, kan ovenstående link benyttes.

Made with FlippingBook - Online catalogs