Matematik nr 5-2017_WEB

Leder Skoleåret 2017/18 er kommet godt i gang, og selv om årsplanerne er lagt, så vil vi gerne fra re- daktionens side opfordre til at se på de konkurrencer, Danmarks Matematiklærerforening er en del af. Det gode ved konkurrencerne er egentlig ikke muligheden for at vinde, men mere det fo- kus, de har. Fokus er på glæden ved matematik, med kreativitet, problemløsning og samarbejde. Derudover er der her en masse ’gratis’ forberedelse – og i en tid, hvor det er svært at få tid til alt, er det ikke så skidt. Matematikkens Dag 2017 I år er temaet for Matematikkens Dag ”Programmering og koder”, og Matematikkens Dag er torsdag den 16. november 2017. Matematikkens dag er for alle klassetrin, og i forbindelse med Matematikkens Dag bliver der udgivet en bog om emnet med en masse forslag til spændende undervisning og aktiviteter, som kan bruges i ugen op til den 16. november og i resten af sko- leåret. Der er konkurrencer for alle tre trinforløb. Du kan læse mere om Matematikkens Dag på www.dkmat.dk/aktitivteter/matematikkens-dag/ Nordisk Matematikkonkurrence Nordisk Matematikkonkurrence er for alle landets 8. klasser og er en oplagt mulighed for at få en masse gode opgaver at arbejde med. Deadline for tilmelding til konkurrencen er 6. novem- ber 2017. Ud over to indledende runder med problembehandlingsopgaver inviteres alle klasser til at arbejde med en matematisk rapport om et spændende og udfordrende fagligt emne. Det gælder både de klasser, der går videre til semifinalerne, og alle andre klasser, der vil lære mere matematik på en anden måde. Læs mere om Nordisk Matematikkonkurrence på www.dkmat.dk/aktitivteter/nordisk-matematikkonkurrence/ Dansk GeoGebraMesterSKAB I år er der tre forskellige GeoGebraMesterSKAB for indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, så alle klasser har mulighed for at deltage og være kreative med GeoGebra. Deadline for ind- sendelse er fredag den 13. oktober. Læs mere på www.geogebramesterskab.dk Kænguruen Kænguruen er en international konkurrence med deltagere fra 75 lande. Kænguruen er for 4. - 7. klasse og består af små, anderledes og udfordrende opgaver med fokus på at styrke ele- vernes interesse for matematik. Kænguruen afholdes torsdag den 15. marts 2018. Desuden kan 2. - 3. klasse deltage i Den lille kænguru. Læs mere på www.kaenguruen.dk DM i Fagene DM i Fagene har også et DM i matematik. DM i Fagene er en konkurrence for 7., 8. og 9. år- gang og har til formål at demonstrere varierede og inspirerende læringsformer og lade eleverne indgå i forpligtende faglige og sociale fællesskaber ved at vise deres talenter i fagene. Danmarks Matematiklærerforening har sparret med opgaveudviklerne. Læs mere om DM i fagene her www.dmifagene.dk Red.

3

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs