Matematik nr 5-2017_WEB

Beretning fra Vodskov Skole Nordisk Matematikkonkurrence

Efter alle hold havde fremlagt, blev det offent- liggjort, hvilke tre hold der gik videre til fina- len. Vodskov Skole blev nævnt til sidst, og vi var meget glade for at være gået videre. I fi- nalen stod det til sidst uafgjort mellem os og et af de andre hold, derfor endte vi med en ekstra opgave, som vi vandt, og dette betød, at vi skulle repræsentere Danmark ved Den nordiske Finale.

Nordisk Matematikkonkurrence handler ikke kun om matematik. Det fandt vi hurtigt ud af i vores deltagelse i konkurrencen i starten af april 2017. Det handler i lige så høj grad om samarbejde. Vores lærere havde meldt os til Nordisk Mate- matikkonkurrence, hvor vi fik tilsendt de to ind- ledende opgaver, der skulle afgøre, hvilke otte hold der skulle gå videre til den danske semi- finale. Imens vi var i brobygning, fik vi beske- den om, at vi var kommet videre. Nu begyndte det hårde arbejde med fordybelsesopgaven: “Valg af veje i et rudenet”. Efter hårdt arbejde med at undersøge, eksperimentere, diskutere, argumentere, fremlæggelsen og udstillingen blev det endelig dagen, hvor vi skulle afsted. Efter en togtur på fire-fem timer fra Aalborg ankom vi til Virumhallen, hvor den danske se- mifinale og finale skulle foregå. Her fik vi in- formation om konkurrencen, og hvordan den skulle foregå. Resten af dagen brugte vi på at sætte vores udstilling op og løse semifinalens otte opgaver. Torsdag formiddag skulle de otte deltagende hold fremlægge. Resten af vores klasse fik lov til at se os fremlægge, hvilket gav en masse støtte, da vi var meget nervøse. Vi var kom- met med på et afbud, da et af de andre hold skulle på lejrtur.

Den nordiske Finale Mandag den 29. maj tog vi – de fire delta- gende elever – afsted til Den nordiske Finale i København på Campus Carlsberg. Vi an- kom om aftenen, hvor der var nogle fælles aktiviteter for de deltagende hold. Vi boede sammen med nordmændene, som vi lærte at kende og havde det rigtig sjovt med. Tirsdag

18

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs