Matematik nr 5-2017_WEB

FP10 – matematik maj 2017

Af Mads Møller Mikkelsen matematikvejleder, Viborg Ungdomsskole 10CV, et kommunalt 10. klasses center

FP10 adskiller sig fra FP9 ved, at opgaver på niveau 2, i vurderingspyramiden, ofte er mere komplekse og generelt er mere arbejdskræ- vende. Opgaverne kan formuleres med en praktisk problemstilling eller en matematisk problemstilling. Med praktiske problemstillin- ger menes opgaver, som kan relateres til dag- ligliv, samfundsliv og naturforhold.

Jeg har her skrevet en anmeldelse af det skrift- lige opgavesæt FP10 maj 2017 i skriftlig ma- tematik. Den skriftlige prøve har til formål at teste ele- vernes ”anvendelse af matematik til behand- ling af problemer af rutinemæssig og af åben karakter fra dagligliv, samfundsliv og natur- forhold – og behandling af matematiske pro- blemstillinger i bredden og i dybden.” (Prøve- bekendtgørelsen stk. 2.3)

Herunder ses en oversigt over fordelingen af point til de enkelte delopgaver.

Samlet resultat

12

Nr. 5 • 2017

Made with FlippingBook - Online catalogs