Matematik nr 3-2017_Web

Nr. 3 • 2017 • 45. årgang

• Hungry Higgs på spil i matematik • Systematiseret klassekammerathjælp øger udbyttet • Ræsonnements- og tankegangskompetencen

Made with